Search

Radno vrijeme

Potrebno je za sve dane u tjednu definirati radno vrijeme: Početak, kraj radnog vremena i trajanje pauze.
Ovo je bitno za ispravno funkcioniranje planera.