Search

Podaci o korisniku

       Vaši podaci
 • Naziv tvrtke
 • Mjesto 
 • Poštanski broj 
 • Adresa 
 • OIB
 • Država 
 • Telefon  
 • Rok čuvanja guma (mjeseci) - podatak je potreban za traženje nepreuzetih guma (vozilo je prodano, odjavljeno, vlasnik je umro...)
 • Tekst za prikaz na potvrdi o skladištenju
 • Interval zamjena guma (minute)  
 • Max broj vozila u intervalu  
 • Naručivanje korisnika putem QR coda sa potvrde o skladištenju
 • Prikaz vašeg loga na naslovnici Guma hotela 
 • Adresa vaših web stranica
 • Logo tvrtke *** Povedite računa da dimenzije loga budu veće po širini nego po visini (landscape/pejsaž) vidi sliku niže.***
 • Gore navedeni podaci potrebni su za sklapanje Ugovora o korištenju programa a istovremeno će biti isprintani na potvrdi koju uručujete vlasniku vozila prilikom skladištenja guma,
 • korisnici koji koriste besplatnu verziju (do 20 guma) ne moraju ih popunjavati
Primjer kako treba izgledati logo

Primjer forme sa popunjenim podacima korisnika