Search

Kalendar neradnih dana

Za ispravno korištenje Planera potrebno je popuniti Kalendar neradnih dana u godini (blagdani, godišnji odmori) čime se izbjegava mogućnost pogreške naručivanja na neradni dan.
Planer ne dozvoljava unos podataka na neradne dane.