Search

Cijena korištenja programa

Za korištenje programa potrebno je sa autorom sklopiti 'Ugovor o korištenju programa'
Vremensko razdoblje u Ugovoru u pravilu se definira na razdoblje od 12 mjeseci od datuma sklapanja Ugovora i plaćanja Autorske naknade autoru uplatom na njegov žiro račun u neto iznosu. 
Korisnik plaća sve poreze i ostale obveze koje su definirane Zakonima Republike Hrvatske.

Autorska naknada za korištenje programa iznosi 0,15 € neto godišnje za svako mjesto predviđeno za pohranu jedne gume. Što bi značilo da je cijena za set guma (4 komada) 0,60 € godišnje bez obzira koliko ste puta punili ili praznili skladišni prostor tijekom ugovorenog razdoblja korištenja programa.
Drugim riječima, ako imate mogućnost pohrane 500 kom. guma onda je to 75,00 € neto godišnje odnosno za 1.000 kom. guma je 150,00 €.
 
Gore navedeno odnosi se na smještaj do 1.000 guma u vašem skladištu.
Ako je vaše skladište većeg kapaciteta od 1.000 guma onda je cijena 150,00 € godišnje + 0,10 € za svako iduće mjesto za pohranu.

Primjer 1:
U skladište možete pohraniti 800 guma cijena = 800 x 0,15  => 120,00 € neto/godišnje.
 
Primjer 2:
U skladište možete pohraniti 1.500 guma cijena = (1.000,00 x 0,15)  + (500 x 0,10) => 200,00 € neto/godišnje.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Prema trenutno važećim propisima izračun troškova za 1.000 guma (neto primitak od 150,00 €) bio bi sljedeći:

Neto primitak : 150,00 €

Bruto primitak : 190,45 €
Priznati trošak 30% : 57,13 €
Osnovica za doprinose : 133,32 €

Doprinosi iz bruto primitka :
Mirovinsko osiguranje 1. stup 7,5 % : 10,00 €
Mirovinsko osiguranje 2. stup 2,5 % : 3,33 €

Dohodak/porezna osnovica : 119,99 €

Porez i prirez :
Porez 20% : 24,00 €
Prirez : 3,12 €
 
Doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5% : 10,00 €

Ukupan trošak : 200,45 €