Search

Definiranje skladišta

Prilikom registracije za korištenje programa automatski će vam se kreirati:
  • Glavno skladište,
  • U njemu 5 redova,
  • U svakom redu 10 odjeljaka
  • U svakom odjeljku 4 mjesta za gume
Gore navedeno odnosi se na besplatnu verziju programa.
Korisnici koji sklope Ugovor o korištenju programa nemaju limit u broju skladišta, redova i odjeljaka.

  • kreiranje više skladišnih prostora ('Glavno skladište', 'Sporedno skladište', 'Vanjsko skladište'...) - sami definirate skladišta, 
  • u svakom skladištu definirate koliko ima redova u kojima se pohranjuju gume ('A', 'B', 'C', 'D'...) 
  • u svakom redu definirate koliko ima odjeljaka (boxova) za pohranu guma (1, 2, 3, 4, 5, 6...) 
  • u svakom odjeljku (boxu) definirate koliko guma se može pohraniti - standardno 4 a može biti i više, ovisno o veličini odjeljka 
  • Odjeljak (box) je najmanja jedinica za pohranu u skladištu i automatizmom se imenuje kao slovna oznaka reda i rednog broja u redu, npr 'A1' - red A, odjeljak 1 ili 'C32' - red C, odjeljak 32. Odjeljke ne morate kreirati ručno već je dovoljno kroz program izabrati skladište te pokrenuti proceduru automatskog generiranja odjeljaka pri čemu će vas program pitati kako se zove red (npr A) zatim koliko ima odjeljaka u tom redu i koliko guma se može pohraniti u odjeljku čime ćete uštedjeti gubljenje vremena na kreiranju odjeljaka. Ukoliko svi odjeljci u tom redu nemaju isti kapacitet morati ćete ručno ispraviti broj guma za te odjeljke. 

Kako definirati skladište?

U glavnom izborniku izabrati 'Postavke' -> 'Skladišta'
Prikazati će se tablica vaših skladišta i broj redova koliko ih skladište ima.

Redovi

U tablici vaših skladišta kliknite na 'Vidi redove' i otvoriti će se stranica sa redovima u tom skladištu.
Redovi su inicijalno imenovani velikim slovima od A, B, C... što naknadno možete izmijeniti klikom na 'Uredi'.
Npr. ako u redu A skladištite samo gume od 17" preimenujete ga u 17" itd.

Odjeljci

U tablici redova kliknite na 'Vidi odjeljke' i otvoriti će se stranica sa odjeljcima u tom redu.
Odjeljci su numerirani od 1 do n i to ne možete mijenjati.
Inicijalno je predviđeno u jedan odjeljak smjestiti 4 gume a ovisno o vašim mogućnostima možete promijeniti kapacitet odjeljka u 8, 12, 16 guma.