Search

Izvještaji

Izvještaji
  • pregled zauzetosti i slobodnog prostora u skladištu
  • pregled guma koje nisu preuzete a nalaze se u skladištu

Popunjenost skladišta

Na slici niže prikazana je popunjenost skladišta.
Zeleno -> Odjeljak je prazan
Narančasto -> odjeljak je djelomično popunjen npr. definiran je da ima kapacitet 8 guma a u njemu su pohranjene 4 gume
Crveno -> Odjeljak je popunjen

Klikom miša na crvene ili narančaste odjeljke prikazati će se podaci o pohranjenim gumama.

Kapacitet skladišta

Na slici niže prikazan je ukupan kapacitet skladišta bez broja pohranjenih guma u njima.

Nepreuzete gume

Prikaz svih guma goje su nepreuzete iz skladišta a istekao je rok čuvanja guma.